pc gaming vinacom

sản phẩm khuyến mãi

-1%
6.000.000 VNĐ 5.930.000 VNĐ
-2%
6.500.000 VNĐ 6.380.000 VNĐ
-3%
7.650.000 VNĐ 7.450.000 VNĐ
-4%
16.690.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ

sản phẩm bán chạy

-2%
6.530.000 VNĐ 6.380.000 VNĐ
-3%
7.030.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ
-2%
8.930.000 VNĐ 8.750.000 VNĐ
-2%
12.200.000 VNĐ 11.980.000 VNĐ
-4%
11.250.000 VNĐ 10.800.000 VNĐ
-3%
13.250.000 VNĐ 12.820.000 VNĐ
-3%
13.850.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ
-1%
16.350.000 VNĐ 16.200.000 VNĐ
-4%
9.750.000 VNĐ 9.380.000 VNĐ
-1%
10.150.000 VNĐ 10.080.000 VNĐ
-4%
13.950.000 VNĐ 13.380.000 VNĐ
-3%
18.250.000 VNĐ 17.680.000 VNĐ
-3%
9.850.000 VNĐ 9.580.000 VNĐ
-1%
13.150.000 VNĐ 12.980.000 VNĐ
-4%
16.690.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ
-1%
23.190.000 VNĐ 22.880.000 VNĐ
-2%
-2%
26.380.000 VNĐ 25.850.000 VNĐ
-3%
27.880.000 VNĐ 27.180.000 VNĐ
-2%
34.680.000 VNĐ 34.080.000 VNĐ

MÁY TÍNH VĂN PHÒNG

-2%
7.980.000 VNĐ 7.800.000 VNĐ
-3%
8.880.000 VNĐ 8.650.000 VNĐ
-2%
9.980.000 VNĐ 9.800.000 VNĐ
-5%
11.850.000 VNĐ 11.300.000 VNĐ

MÁY TÍNH BỘ DELL

-1%
18.350.000 VNĐ 18.160.000 VNĐ
-2%
16.850.000 VNĐ 16.470.000 VNĐ
-3%
14.100.000 VNĐ 13.710.000 VNĐ

MÁY TÍNH ĐỒ HỌA – WORKSTATION

-3%
9.850.000 VNĐ 9.580.000 VNĐ
-1%
13.150.000 VNĐ 12.980.000 VNĐ
-0%
19.650.000 VNĐ 19.580.000 VNĐ
-3%
24.760.000 VNĐ 23.980.000 VNĐ

Workstation render – video

-1%
23.190.000 VNĐ 22.880.000 VNĐ
-1%
34.350.000 VNĐ 33.880.000 VNĐ
-3%
27.880.000 VNĐ 27.180.000 VNĐ
-2%
34.680.000 VNĐ 34.080.000 VNĐ

MÁY TÍNH CHƠI GAME – STREAMING

-4%
9.750.000 VNĐ 9.380.000 VNĐ
-1%
10.150.000 VNĐ 10.080.000 VNĐ
-4%
13.950.000 VNĐ 13.380.000 VNĐ
-3%
18.250.000 VNĐ 17.680.000 VNĐ