pc gaming vinacom

sản phẩm khuyến mãi

-1%
6.000.000 VNĐ 5.930.000 VNĐ
-2%
6.500.000 VNĐ 6.380.000 VNĐ
-3%
7.950.000 VNĐ 7.750.000 VNĐ
-2%
16.690.000 VNĐ 16.290.000 VNĐ

sản phẩm bán chạy

-2%
6.530.000 VNĐ 6.380.000 VNĐ
-3%
7.030.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ
-2%
8.930.000 VNĐ 8.750.000 VNĐ
-2%
12.200.000 VNĐ 11.980.000 VNĐ
-4%
11.250.000 VNĐ 10.800.000 VNĐ
-3%
13.250.000 VNĐ 12.820.000 VNĐ
-3%
13.850.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ
-1%
16.350.000 VNĐ 16.200.000 VNĐ
-3%
9.950.000 VNĐ 9.680.000 VNĐ
-2%
10.550.000 VNĐ 10.380.000 VNĐ
-3%
14.650.000 VNĐ 14.280.000 VNĐ
-1%
18.750.000 VNĐ 18.580.000 VNĐ
-3%
9.850.000 VNĐ 9.580.000 VNĐ
-3%
13.650.000 VNĐ 13.280.000 VNĐ
-2%
16.690.000 VNĐ 16.290.000 VNĐ
-1%
23.790.000 VNĐ 23.480.000 VNĐ
-2%
-1%
26.780.000 VNĐ 26.450.000 VNĐ
-2%
28.230.000 VNĐ 27.780.000 VNĐ
-1%
34.970.000 VNĐ 34.680.000 VNĐ

MÁY TÍNH VĂN PHÒNG

-2%
7.980.000 VNĐ 7.800.000 VNĐ
-3%
8.880.000 VNĐ 8.650.000 VNĐ
-2%
9.980.000 VNĐ 9.800.000 VNĐ
-5%
11.850.000 VNĐ 11.300.000 VNĐ

MÁY TÍNH BỘ DELL

-0%
14.880.000 VNĐ 14.860.000 VNĐ
-2%
14.180.000 VNĐ 13.950.000 VNĐ
-1%
12.450.000 VNĐ 12.360.000 VNĐ
-1%

MÁY TÍNH ĐỒ HỌA – WORKSTATION

-3%
9.850.000 VNĐ 9.580.000 VNĐ
-3%
13.650.000 VNĐ 13.280.000 VNĐ
-2%
20.650.000 VNĐ 20.180.000 VNĐ
-2%
24.960.000 VNĐ 24.580.000 VNĐ

Workstation render – video

-1%
23.790.000 VNĐ 23.480.000 VNĐ
-1%
34.750.000 VNĐ 34.480.000 VNĐ
-2%
28.230.000 VNĐ 27.780.000 VNĐ
-1%
34.970.000 VNĐ 34.680.000 VNĐ

MÁY TÍNH CHƠI GAME – STREAMING

-3%
9.950.000 VNĐ 9.680.000 VNĐ
-2%
10.550.000 VNĐ 10.380.000 VNĐ
-3%
14.650.000 VNĐ 14.280.000 VNĐ
-1%
18.750.000 VNĐ 18.580.000 VNĐ